Dachówki BRAAS, CREATON, ROBEN – dachmaxx.net.pl

Logo IZOLMAT

PAPY TERMOZGRZEWALNE IZOLMAT

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych IZOLMAT Sp. z o.o. w Gdańsku jest producentem:

• specjalnych pap asfaltowych zgrzewalnych o właściwościach hamujących
rozprzestrzenianie się ognia IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5 SS oraz IZOLMAT  PLAN ventimax® Top
• papy asfaltowej zgrzewalnej wierzchniego krycia do jednowarstwowej renowacji
i zarazem wentylacji starego pokrycia dachowego IZOLMAT PLAN ventimax® Top
• papy asfaltowej zgrzewalnej podkładowej do dwuwarstwowej renowacji
i wentylacji starego pokrycia dachowego IZOLMAT PLAN ventimax® podkład
• pap asfaltowych zgrzewalnych IZOLMAT PLAN, IZOLMAT BIT, IZOLMAT PLAN plus
• papy asfaltowej samoprzylepnej IZOLPLAN PYE G200 S3 SP
• papy wentylacyjnej perforowanej IZOLVENT
• pap asfaltowych na tekturze budowlanej
• pap asfaltowych na welonie z włókien szklanych
• dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej IZOLPLAST
• płyt warstwowych termoizolacyjnych IZOLDACH S
• konfekcjonuje lepik asfaltowy na gorąco.

Opracowano również nowe rozwiązania systemowe dachów z zastosowaniem pap o właściwościach hamujących rozprzestrzenianie się ognia – Systemy Izolacji IZOLMAT Fire Protection®. Wszystkie zaproponowane w nich układy warstw dachów są zgodne z posiadanymi przez Izolmat Raportami Klasyfikacyjnymi w zakresie odporności dachu na działanie ognia zewnętrznego i są sklasyfikowane jako dachy o klasie
BRoof(t1) i NRO lub BRoof(t1).

PAPY ASFALTOWE ZGRZEWALNE MODYFIKOWANE SBS

wierzchniego krycia o właściwościach hamujących rozprzestrzenianie się ognia

Patent Europejski EP 0634515

IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5 SS

PAPY ASFALTOWE ZGRZEWALNE MODYFIKOWANE SBS
o właściwościach hamujących rozprzestrzenianie się ognia

Opis wyrobu:
1 m x 5 m x 5,2 mm, papa asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej, asfalt
modyfikowany SBS, komponent grafitowy, strona wierzchnia pokryta posypka mineralna,
wzdłu# jednej z krawedzi znajduje sie pasek zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego,
strona spodnia profilowana lub płaska i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego lub inna
przekładka antyadhezyjna.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN protection® PYE PV250 S5 SS przeznaczona
jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach
dachowych w tym do pokryc dachowych przeznaczonych pod cie#kie zabezpieczenia powierzchni,
a szczególnie na dachy o wymaganej zwiekszonej odpornosci na działanie ognia zewnetrznego i wysokich
wymaganiach w zakresie profilaktyki przeciwpo#arowej. Pape nale#y mocowac do podło#a metoda
zgrzewania. Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy IZOLMAT PLAN protection® PYE
PV250 S5 SS powinno odbywac sie według projektu technicznego, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami budowlanymi oraz szczegółowymi wytycznymi zawartymi w informacji technicznej wyrobu.

IZOLMAT PLAN ventimax® Top

 

PAPY ASFALTOWE ZGRZEWALNE MODYFIKOWANE SBS
o właściwościach hamujących rozprzestrzenianie się ognia

Opis wyrobu:
1 m x 5 m x 5,2 mm, papa asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej, asfalt
modyfikowany SBS, komponent grafitowy, strona wierzchnia pokryta posypka mineralna,
wzdłu# jednej z krawedzi znajduje sie pasek zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego,
strona spodnia zabezpieczona specjalna przekładka antyadhezyjna.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN ventimax® Top przeznaczona jest do
jednowarstwowej renowacji i zarazem wentylacji na starych pokryciach dachowych, a szczególnie na dachy
o wymaganej zwiekszonej odpornosci na działanie ognia zewnetrznego i wysokich wymaganiach w zakresie
profilaktyki przeciwpo#arowej. Pape nale#y mocowac do podło#a metoda zgrzewania. Wykonanie izolacji
wodochronnych z zastosowaniem papy IZOLMAT PLAN ventimax® Top powinno odbywac sie według
projektu technicznego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz szczegółowymi wytycznymi
zawartymi w informacji technicznej wyrobu.

PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5 SS

Opis wyrobu:
1 m x 5 m x 5,2 mm, papa asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej, asfalt
modyfikowany SBS, strona wierzchnia pokryta posypka mineralna, wzdłu” jednej z krawedzi
znajduje sie pasek zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego, strona spodnia profilowana lub
płaska i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego lub inna przekładka antyadhezyjna.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5 SS przeznaczona jest do wykonywania
izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do
pokryc dachowych przeznaczonych pod cie”kie zabezpieczenie powierzchni. Pape nale”y mocowac do
podło”a metoda zgrzewania. Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy IZOLMAT PLAN PYE
PV250 S5 SS powinno odbywac sie według projektu technicznego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
budowlanymi oraz szczegółowymi wytycznymi zawartymi w informacji technicznej wyrobu.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5 SS

Opis wyrobu:
1 m x 5 m x 5,2 mm, papa asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej, asfalt
modyfikowany SBS, strona wierzchnia pokryta posypka mineralna, wzdłu” jednej z krawedzi
znajduje sie pasek zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego, strona spodnia profilowana lub
płaska i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego lub inna przekładka antyadhezyjna.

 

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5 SS przeznaczona jest do wykonywania
izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do
pokryc dachowych przeznaczonych pod cie”kie zabezpieczenie powierzchni. Pape nale”y mocowac do
podło”a metoda zgrzewania. Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy IZOLMAT PLAN
extra PYE PV200 S5 SS powinno odbywac sie według projektu technicznego, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami budowlanymi oraz szczegółowymi wytycznymi zawartymi w informacji technicznej wyrobu.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
IZOLMAT PLAN super PYE PV250 S5 SS

Opis wyrobu:
1 m x 5 m x 5,2 mm, papa asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej, asfalt
modyfikowany SBS, strona wierzchnia pokryta posypka mineralna, wzdłu jednej z krawedzi
znajduje sie pasek zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego, strona spodnia profilowana lub
płaska i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego lub inna przekładka antyadhezyjna.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT PLAN super PYE PV250 S5 SS przeznaczona jest do wykonywania
izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Pape naley
mocowac do podłoa metoda zgrzewania. Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy
IZOLMAT PLAN super PYE PV250 S5 SS powinno odbywac sie według projektu technicznego, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz szczegółowymi wytycznymi zawartymi w informacji
technicznej wyrobu.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
IZOLMAT PLAN PYE PV200 S5 SS

Opis wyrobu:
1 m x 5 m x 5,2 mm, papa asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej, asfalt
modyfikowany SBS, strona wierzchnia pokryta posypka mineralna, wzdłu” jednej z krawedzi
znajduje sie pasek zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego, strona spodnia profilowana lub
płaska i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego lub inna przekładka antyadhezyjna.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV200 S5 SS przeznaczona jest do
wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych
pokryciach dachowych. Pape nale”y mocowac do podło”a metoda zgrzewania. Wykonanie
izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy IZOLMAT PLAN PYE PV200 S5 SS powinno
odbywac sie według projektu technicznego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
budowlanymi oraz szczegółowymi wytycznymi zawartymi w informacji technicznej wyrobu.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
IZOLMAT PLAN semiplast PYE PV200 S5 SS

Opis wyrobu:
1 m x 5 m x 5,2 mm, papa asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej, asfalt
modyfikowany SBS, strona wierzchnia pokryta posypka mineralna, wzdłu” jednej z krawedzi
znajduje sie pasek zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego, strona spodnia profilowana lub
płaska i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego lub inna przekładka antyadhezyjna.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT PLAN semiplast PYE PV200 S5 SS przeznaczona jest do
wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
Pape nale”y mocowac do podło”a metoda zgrzewania. Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem
papy IZOLMAT PLAN semiplast PYE PV200 S5 SS powinno odbywac sie według projektu technicznego,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz szczegółowymi wytycznymi zawartymi
w informacji technicznej wyrobu.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
IZOLMAT PLAN plus PYE PV160 S5 SS

Opis wyrobu:
1 m x 5 m x 5,0 mm, papa asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej, asfalt
modyfikowany SBS, strona wierzchnia pokryta posypka mineralna, wzdłu jednej z krawedzi
znajduje sie pasek zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego, strona spodnia profilowana
lub płaska i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego lub inna przekładka antyadhezyjna.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT PLAN plus PYE PV160 S5 SS przeznaczona jest do wykonywania
izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Pape
naley mocowac do podłoa metoda zgrzewania. Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem
papy IZOLMAT PLAN plus PYE PV160 S5 SS powinno odbywac sie według projektu technicznego, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz szczegółowymi wytycznymi zawartymi w informacji
technicznej wyrobu.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
IZOLMAT PLAN PYE V100 S4,5 SS

Opis wyrobu:
1 m x 7,5 m x 4,5 mm, papa asfaltowa na osnowie z welonu z włókien szklanych,
asfalt modyfikowany SBS, strona wierzchnia pokryta posypka mineralna, wzdłu!
jednej z krawedzi znajduje sie pasek zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego,
strona spodnia profilowana lub płaska i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego lub inna
przekładka antyadhezyjna.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE V100 S4,5 SS przeznaczona jest do wykonywania izolacji
wodochronnych jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Pape nale!y
mocowac do podło!a metoda zgrzewania. Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy
IZOLMAT PLAN PYE V100 S4,5 SS powinno odbywac sie według projektu technicznego, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz szczegółowymi wytycznymi zawartymi w informacji
technicznej wyrobu.

PAPY PODKŁADOWE

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
IZOLMAT PLAN ventimax® podkład
do dwuwarstwowej renowacji i wentylacji starego pokrycia dachowego

Opis wyrobu:
1 m x 5 m x 4,0 mm, papa asfaltowa na osnowie z tkaniny szklanej, asfalt modyfikowany
elastomerami SBS, posypka mineralna drobnoziarnista – strona wierzchnia, specjalna przekładka
antyadhezyjna – strona spodnia, do zgrzewania.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa IZOLMAT PLAN ventimax® podkład przeznaczona jest do zastosowania
jako warstwa podkładowa w wielowarstwowej renowacji i wentylacji starych pokryc dachowych
jak równie: do wykonywania wielowarstwowych pokryc dachowych umo:liwiajacych wentylacje zawilgoconego
podło:a, w tym do pokryc dachowych pod cie:kie zabezpieczenia powierzchni. Pape nale:y mocowac
do podło:a metoda zgrzewania. Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy IZOLMAT PLAN
ventimax® podkład powinno odbywac sie według projektu technicznego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
budowlanymi oraz szczegółowymi wytycznymi zawartymi w informacji technicznej wyrobu.

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5

Opis wyrobu:
1 m x 5 m x 4,8 mm, Typ A i T, przeciwwilgociowa i przeciwwodna, papa asfaltowa na
osnowie z włókniny poliestrowej, asfalt modyfikowany SBS, strona wierzchnia pokryta
posypka mineralna, strona spodnia profilowana lub płaska i zabezpieczona folia z tworzywa
sztucznego lub inna przekładka antyadhezyjna.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5 przeznaczona jest do wykonywania
izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do
pokryc dachowych przeznaczonych pod cieCkie zabezpieczenie powierzchni. Papa przeznaczona jest
równieC do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych elementów podziemnych, do
izolacji balkonów, do wielowarstwowych izolacji tarasów. Wykonanie izolacji z zastosowaniem papy
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5 powinno odbywac sie według projektu technicznego, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz szczegółowymi wytycznymi zawartymi w informacji
technicznej wyrobu.

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
IZOLMAT PLAN PYE G200 S4

Opis wyrobu:
1 m x 5 m x 4,0 mm, Typ A i T, przeciwwilgociowa i przeciwwodna, papa asfaltowa na
osnowie z tkaniny szklanej, asfalt modyfikowany SBS, strona wierzchnia pokryta posypka
mineralna, strona spodnia profilowana lub płaska i zabezpieczona folia z tworzywa
sztucznego lub inna przekładka antyadhezyjna.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa IZOLMAT PLAN PYE G200 S4 przeznaczona jest do wykonywania izolacji
wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do pokryc
dachowych przeznaczonych pod cieDkie zabezpieczenie powierzchni. Papa przeznaczona jest równieD do
wykonywania izolacji przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych elementów podziemnych, do izolacji balkonów, do
wielowarstwowych izolacji tarasów a takDe jako warstwa regulacyjna pary wodnej. Pape naleDy mocowac metoda
zgrzewania lub mechanicznie. Wykonanie izolacji z zastosowaniem papy IZOLMAT PLAN PYE G200 S4 powinno
odbywac sie według projektu technicznego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz
szczegółowymi wytycznymi zawartymi w informacji technicznej wyrobu.

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
IZOLMAT PLAN PYE V100 S3,5

Opis wyrobu:
1 m x 7,5 m x 3,5 mm, Typ A, przeciwwilgociowa, papa asfaltowa na osnowie z welonu
z włókna szklanego, asfalt modyfikowany elastomerem SBS, strona wierzchnia pokryta
posypka mineralna, strona spodnia profilowana lub płaska i zabezpieczona folia z tworzywa
sztucznego lub inna przekładka antyadhezyjna.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa IZOLMAT PLAN PYE V100 S3,5 przeznaczona jest do
wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach
dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych poziomych scian fundamentowych, a takDe
jako warstwa regulacyjna pary wodnej na podłoDu betonowym. Wykonanie izolacji z zastosowaniem papy
IZOLMAT PLAN PYE V100 S3,5 powinno odbywac sie według projektu technicznego, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz szczegółowymi wytycznymi zawartymi w informacji
technicznej wyrobu.

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
IZOLMAT PLAN plus PYE PV160 S3,2

Opis wyrobu:
1 m x 7,5 m x 3,2 mm, Typ A, przeciwwilgociowa, papa asfaltowa na osnowie z włókniny
poliestrowej, asfalt modyfikowany SBS, strona wierzchnia pokryta posypka mineralna, strona
spodnia profilowana lub płaska i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego lub inna
przekładka antyadhezyjna.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa IZOLMAT PLAN plus PYE PV160 S3,2 przeznaczona jest do
wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach
dachowych oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych elementów podziemnych, a takDe jako
warstwa regulacyjna pary wodnej. Pape mocowac do podłoDa metoda zgrzewania lub mechanicznie.
Wykonanie izolacji z zastosowaniem papy IZOLMAT PLAN plus PYE PV160 S3,2 powinno odbywac sie
według projektu technicznego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz szczegółowymi
wytycznymi zawartymi w informacji technicznej wyrobu.

PAPY ODPORNE NA PRZEROST KORZENI ROŚLIN

Papa asfaltowa zgrzewalna odporna na przerost korzeni roślin
IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5

Opis wyrobu:
1,08 m x 5 m x 5,0 mm, papa asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej, asfalt
modyfikowany SBS z dodatkiem substancji zabezpieczajacej pape przed przerastaniem korzeni
roslin, strona wierzchnia pokryta posypka mineralna, wzdłu& jednej z krawedzi znajduje sie
pasek zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona folia z tworzywa
sztucznego lub inna przekładka antyadhezyjna.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5 przeznaczona jest do wykonywania
izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym
pod cie&kie zabezpieczenie powierzchni oraz do pokryc dachowych przeznaczonych pod uprawy roslinne –
papa jest odporna na przerastanie korzeni. Pape nale&y mocowac do podło&a metoda zgrzewania. Wykonanie
izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5 powinno odbywac
sie według projektu technicznego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz szczegółowymi
wytycznymi zawartymi w informacji technicznej wyrobu.